Nationaldagsfirande 2016

Söndag den 5 juni är det gudstjänst i Nazareth Lutheran Church, 12 Hawthorne St, Woolloongabba kl 16.00. (Obs! Tiden)  Vi uppmärksammar den svenska nationaldagen. Svenska skolans barn framträder med några sommarsånger. Katja Lin kommer från Sydney och kören medverkar.

Efteråt serveras det varmkorv med bröd, dryck, kaffe etc.

Bokklubben kommer att träffas onsdagen den 8 juni kl 19.00 i församlingssalen. Kvällsfika! Det finns många och intressanta böcker att låna.

Något Nytt!  En filmkväll kommer att anordnas onsdagen den 6 juli kl 18.30 i församlingssalen. Kvällsfika!

Det blir ytterligare en bokklubbsträff onsdagen den 3 augusti kl 19.00. Kvällsfika!

Nästa gudstjänst blir söndag den 4 september kl 17.00.

Alla Hjärtligt Välkomna!

För mer information kontakta gärna Katja Lin. Tel: 0421045112.

Svenska Kyrkan

Katja Lin Gudstjänst; normalt första Söndagen varje månad (utom Januari) klockan 17:00, Nazareth Lutheran Church, 14 Hawthorne St, Woolloongabba


Hur kom Svenska Kyrkan i Brisbane till?
År 1983 bjöds den svenska skolan i Brisbane in till den finska skolan, som redan hade existerat några år.

Fru Honkanen, den finska pastorns maka, som var lärare för de finska barnen, frågade oss om det inte fanns ett behov av gudstjänster på svenska. Familjen Honkanen talade inte svenska men i deras finska församling fnns det
finlandssvenskar som var intresserade. Både vid radiogruppen 4EB och på svenska skolan hade önskemål uttryckts om en svensk kyrka i Brisbane.

Så kontaktades Svenska Kyrkan i Melbourne och resultatet blev att dåvarande prästen Staffan Rönnegård kom och ledde en gudstjänst den 28 Augusti 1983 i St Marks Lutheran Church i Mt Gravatt. Pastor Honkanen vid den finska kyrkan hjälpte till att anordna kyrkan, samlingssal och kyrkkaffe. Ca 50 kyrkobesökare var närvarande.

Man försökte bilda något slags skandinaviskt kyrkoråd med Kim Bergholm som ordförande.

Tappra försök gjordes för att hålla gudstjänster då och då, men inga regelbundna andakter kom igång förrän 1986. Då hade familjen Honkanen åkt tillbaka till Finland och kyrkoherde Ole Brunell med familj hade anlänt. Det bestämdes nu att han tillsammans med de finska gudstjästerna också skulle leda de svenska en gång i månaden på försök. Det lyckades!

I pastor Brunells 1986 årsrapport kunde man få veta att 10 gudstjänster hölls och att ett medeltal av 44 personer deltog per gudstjänst. Sedan dess har det funnits en svensk församling i Brisbane. Den lilla finska kyrkan stödde och uppmuntrade det finsk–svenska samarbetet som faktiskt är unikt i världen. Vilken enorm insats!

Det skall framhållas att det första året ledde Ole Brunell gudstjänsterna på en frivillig basis. Det var bara kollekten som gick till den finska församlingen. Vilken uppoffring!

Nu skrev man till SKUT (Svenska Kyrkan i Utlandet) för att få den svenska kyrkan i Brisbane erkänd och om möjligt få ekonomiskt stöd till det goda arbetet utfört av Pastor Brunell och det utomordentliga samarbetet mellan de båda församlingarna. Efter intensiv korrespondens, besök vid SKUTs kansli och sedan påtryckningar av den svenske ambassadören Hans Björk i Canberra, så beslöts det på SKUT att ekonomiskt stöd skulle utgå till den svenska kyrkan i Brisbane.

Så kunde det svenska kyrkoarbetet etableras och verksamheten fortsätta.
Ole Brunells efterträdare blev sedan Jukka Lehesaari. Idag är det Adolf Warkki tillsammans med kyrkorådet som är ansvarig för den svenska kyrkan i Brisbane och lika många kyrkobesökare deltar nu som då (1986) i våra gudstjänster.

Fortfarande är gudstjänsterna förlagda till första söndagen i månaden men nu i Nazareth Lutherna Church, 12 Hawthorne Street Woolloongabba, kl 17.00.

Pastor Warkkis intresse för musik har lett till att just nu kan vi njuta av utsökt musik av hög standard.

Alla är mycket välkomna till kyrkan lika mycket nu som tidigare för att delta i gusdtjänsten, lyssna på fin musik och träffa vänner och bekanta. Lite tidningar och böcker finns sedan för det mesta tillhanda.


Brisbane den 30 Mars 2000
Elisabet Coltman
Sekreterare i kyrkorådet
Välkommen - Skandinaviska kören.


Scandinavian Singers

Svenska Kyrkan i Brisbane's kör 

Hejsan svenskar

Finns det några svenska män och kvinnor som vill prova på att sjunga i en kör? 
Det är gratis, och vi trånar på dom flesta onsdagskvällar klockan 18:30 i Nazareth kyrkan i Woolloongabba. 
För mer information

Klicka här


Svenska Bokklubben

Svenska Kyrkan håller även bokklubb regelbundet. För tid och dag kontakta kyrkan.För mer information kontakta Kyrkan via deras Facebook