Membership

Medlemsavgiften är $20 per hushåll och betalas till:

SWEDES DOWN UNDER INCORPORATED

BSB: 124-069

Kontonummer: 10215936

Vänligen lämna ditt för- och efternamn som referens så vi kan se vem som har betalat. Skicka sedan ett email till svenskar@swedesdownunder.org.au med adressen till ditt hushåll. Inkludera för- och efternamn, emailadress, och mobilnummer till alla medlemmar i hushållet.

Om du har frågor, funderingar eller vill meddela oss något angående ditt SDU medlemskap eller annat SDU relaterat, vänligen kontakta oss via email.

Med vänlig hälsning,

Anna

Sekreterare SDU

The member fee is $20 per household and it is paid to:

SWEDES DOWN UNDER INCORPORATED

BSB: 124-069

Account number: 10215936

Please leave your first and last name as reference when you pay so we know whom the payment belongs to. Also, please send an email to svenskar@swedesdownunder.org.au with the address of your household. Include the first and last name, email address and mobile number of each member of the household.

If you have any queries, or would like to discuss Swedes Down Under in general, please contact us via email.

Kind regards,

Anna

Secretary SDU