Swedes Down Under Inc (SDU) är en sällskapsklubb för svenskar i Brisbane. Föreningen startades 1989 med syftet att skapa en klubb för svenskar i Brisbane. Klubben håller regelbundna evenemang som till exempel midsommar firande och julmarknad. Vi träffas för att umgås, prata svenska och hålla vår svenska kultur vid liv. Dessutom hjälper vi till att sprida information om andra svenska föreningarna i Brisbane, som till exempel Svenska kyrkan, Svenska skolan, och Svenska mammorna.

Swedes Down Under Inc (SDU) is a social club for Swedes in Brisbane. The club was established in 1989 with the purpose of holding events such as Swedish Midsummer and the Christmas markets. We catch up to socialise, practise our Swedish and to keep our culture alive. We provide information about other Swedish organisation in Brisbane, such as the Swedish Church, the Swedish School and the Swedish Mums.

Styrelse 2017

Ordförande Thor Berg

Kassör Annicka Hutchinson

Sekreterare Anna Svensdotter

Vice Ordförande Annette Peters

Vice Kassör Ylva Bohm

Vice Sekreterare Anna Saunders

Suppleant Per Öresjö

Suppleant Laura Croft

Suppleant Mårten Karlsson

Suppleant Tove Hardner

Suppleant Susanna Snöbohm

Suppleant Victoria Cain

 

 

Committee 2017

President Thor Berg

Treasurer Annicka Hutchinson

Secretary Anna Svensdotter

Vice President Annette Peters

Vice Treasurer Ylva Bohm

Vice Secretary Anna Saunders

Committee member Per Öresjö 

Committee member Laura Croft

Committee member Mårten Karlsson

Committee member Tove Hardner

Committee member Susanna Snöbohm

Committee member Victoria Cain

Om du är intresserad av att bli en medlem, eller att bli mer aktiv som medlem,  e-posta oss på svenskar@swedesdownunder.org.au