Swedes Down Under är en sällskapsklubb för svenskar i Brisbane, Australien.

Välkommen!

Från sekreteraren

Kära svensk i Brisbane,

Jag har fått förnyat förtroendet att agera sekreterare för Swedes Down Under. Jag skriver detta meddelande i hopp om att du vill vara med och hålla svenskan och den svenska gruppen samman i Brisbane under 2016.

Vi har flera spännande firanden av svensk tradition och kultur på gång under 2016. Närmast är det midsommar firande som gäller i juli. Vi vill hemskt gärna se dig där! Som medlem är du först om att få uppdateringar och nyheter vilket vi skickar via email.

Medlemsavgiften är $20 per hushåll och betalas till:

SWEDES DOWN UNDER INCORPORATED

BSB: 124-069

Kontonummer: 10215936

Vänligen lämna ditt för- och efternamn som referens så vi kan se vem som har betalat. Skicka sedan ett email till svenskar@swedesdownunder.org.au med adressen till ditt hushåll. Inkludera för- och efternamn, emailadress, och mobilnummer till alla medlemmar i hushållet.

Om du har frågor, funderingar eller vill meddela oss något angående ditt SDU medlemskap eller annat SDU relaterat, vänligen kontakta oss via email.

Med vänlig hälsning,

Anna

Sekreterare SDU
From the Secretary

Dear Swede in Brisbane,

I have been trusted with the duties of Secretary for Swedes Down Under Inc (SDU) for 2016. I write this message hoping you would like to join the club. We try to keep our Swedish culture alive by practicing the Swedish language, organising events related to Swedish traditions and to socialise with other Swedes and people interested in learning about the Swedish culture.


We have several exciting celebrations of Swedish traditions happening during 2016. Next up is the Midsummer celebration in July.  We would love to see you there!

As a member, you will be the first to receive updates and news, which we will send via email.

The member fee is $20 per household and it is paid to:

SWEDES DOWN UNDER INCORPORATED

BSB: 124-069

Account number: 10215936

Please leave your first and last name as reference when you pay so we know whom the payment belongs to. Also, please send an email to svenskar@swedesdownunder.org.au with the address of your household. Include the first and last name, email address and mobile number of each member of the household.

If you have any queries, or would like to discuss Swedes Down Under in general, please contact us via email.

Kind regards,

Anna

Secretary SDU
Copyright © 2005 -2017 - Swedes Down Under Club Inc. All Rights Reserved. Contact theWebmaster